Ostatnie wpisy

Orzeczenie sądu europejskiego może zakończyć fluoryzację wody

Fluoryzowana woda musi być traktowana jako lekarstwo i nie może być stosowana do przygotowywania posiłków! Takie orzeczenie wydał Europejski Trybunał Sprawiedliwości w przełomowym procesie dotyczącym klasyfikacji i regulacji prawnych dotyczących „funkcjonalnych napojów” w krajach członkowskich Wspólnoty Europejskiej (patrz HLH Warenvertriebs i Orthica [Połączone sprawy C-211/03, C-299/03, C-316/03 i C-318/03], 9 czerwca 2005 roku).

Ten wyrok pociąga za sobą równie głębokie implikacje dla handlu zagranicznego przetworzonymi produktami żywnościowymi i napojami.

Trybunał orzekł, że nawet jeśli produkt funkcjonalnego pożywienia (lub zawierający go pokarm) jest legalnie sprzedawany jako żywność w jednym z krajów członkowskich, nie może być eksportowany do żadnego innego kraju członkowskiego, jeśli nie posiada medycznego zezwolenia.Znalezienie najstarszego w Amerykach szkieletu w jaskini

Głęboko w podwodnej jaskini w Meksyku archeolodzy odkryli przypuszczalnie najstarszy ludzki szkielet, jaki kiedykolwiek znaleziono w obu Amerykach. Wiek nazwanego Ewa z Naharon szkieletu kobiety oszacowano na 13 600 lat.

Zespół pod kierownictwem Arturo Gonzaleza, dyrektora meksykańskiego Muzeum Pustyni w Saltillo, od czterech lat prowadzi prace wykopaliskowe w pobliżu miasta Tulum położonego 128 kilometrów południowy zachód od Cancun.

— Nie wiemy, jak ludzie, których szczątki odnaleźliśmy tu przybyli ani tego, czy przybyli z Atlantyku, dżungli, czy z wnętrza kontynentu — oświadczył Gonzalez.

Wiek trzech innych szkieletów odkopanych z grobów w jaskiniach określono metodą radiowęglową i ustalono, że mieści się on w przedziale od 11 do 14 tysięcy lat.Tajemnice starożytnych cywilizacji

Ośmiu najpoważniejszych ekspertów z zakresu historii, archeologii, astronomii, astrofizyki, antropologii i geologii omawiało w dniach 29-30 listopada 2008 roku w Hotelu Raffles w Dubaju nowe ważne odkrycia z zakresu starożytnej historii ludzkości. Po raz pierwszy konferencja na tak wysokim szczeblu odbywała się w świecie arabskim.

W ramach tematu „Tajemnice starożytnych cywilizacji” niektórzy uczestnicy Międzynarodowej Konferencji Badań Starożytności powiadomili o dokonaniu nowych doniosłych odkryć w Egipcie i Południowej Ameryce, które wymagają rewizji obowiązującej historii.

Ta sponsorowana przez szejka Ah-meda bin Mohammeda bin Rashid Al Maktouma, przewodniczącego Korporacji Zarządzenia Wydarzeniami Dubaju, konferencja przyciągnęła uwagę uniwersytetów, towarzystw naukowych i społeczności całego świata.Czy wiedza z Chin zainicjowała renesans?

W swojej pierwszej książce Gavin Menzies głosi, że to Chińczycy pierwsi odkryli Amerykę. Obecnie, w kolejnej książce pisze, że byli oni również zarzewiem renesansu.

Sześć lat temu ten emerytowany dowódca łodzi podwodnej omal nie doprowadził do apopleksji historyków swoją kontrowersyjną historią mówiącą, że ogromna flota wielomasztowych dżo-nek z chińskimi poszukiwaczami przygód na pokładach pokonała Krzysztofa Kolumba w wyścigu do Ameryk i opracowała mapy całego świata na długo przed europejskimi odkrywcami.

Podczas gdy akademicy odrzucili jego teorie jako nonsensowne, jego książka zatytułowana 1421: The Year China Discovered the World (1421 – rok, w którym Chińczycy odkryli Amerykę i opłynęli świat) trafiła na czołowe pozycje list bestsellerów. Na całym świecie sprzedano jej milion egzemplarzy i doczekała się licznych wydań w wielu krajach.W Chinach hoduje się gigantyczne jarzyny z „kosmicznych nasion”

W czasie gdy większość rządów reaguje na globalny niedobór żywności zwiększając jej produkcję pod względem ilości, rząd Chin postanowił, że będzie się uprawiało tyle samo owoców i jarzyn, ale w postaci gigantycznych wersji standardowych produktów żywnościowych – dyń o wadze 100 kg, kilogramowych pomidorów i ogórków o długości ponad 60 cm, które stanowią obecnie pożywienie mieszkańców 22 chińskich prowincji. Rządy Europy, Japonii i innych krajów bacznie się temu przyglądają.

Ten dziwny, trudny do uwierzenia, scenariusz staje się jeszcze bardziej niezwykły, kiedy doda się, że tym, co powoduje, iż te owoce rosną do takich rozmiarów, jest to, że ich nasiona były wysłane kosmos. Nasiona wystrzelono w przestrzeń kosmiczną, a kiedy wróciły, okazało się, że ich owoce osiągają gigantyczne rozmiary, i nikt nie wie dlaczego.Kontrola umysłów przez telefony komórkowe?

Czy elektryczne sygnały wydobywające się z telefonu mogą wpływać na określone fale mózgowe rezonujące z częstotliwościami transmisji telefonu komórkowego? Przeprowadzone niedawno dwa badania dostarczyły zaskakujących wyników w tej sprawie.

W pierwszym z nich, przeprowadzonym pod kierownictwem Rodneya Crofta z Instytutu Nauk o Mózgu Uniwersytetu Technicznego Swinburne w Melbourne w Australii, sprawdzano, czy transmisje telefonu komórkowego mogą zmienić czyjeś fale mózgowe. Uzyskane wyniki dowodzą, że kiedy telefon komórkowy nadaje, wzmocnieniu ulegają potężne fale mózgowe alfa.

Jeśli sygnały telefonu komórkowego wzmacniają czyjeś fale mózgowe alfa, to czy ukierunkowuje to tę osobę podprogowo w stronę zmienionego stanu świadomości lub ma w ogóle jakiś wpływ na działanie mózgu, który można by zaobserwować?Wielkie piramidy w Rosji

W Rosji pojawiła się nowa metoda lecznicza. Odwiedzający stoją w kolejce do piramidy z włókna szklanego wybudowanej pod Moskwą, aby, jak utrzymuje jej architekt, absorbować pozytywną energię. Twierdzi on, że jej szczególna budowa nawet kryminalistów czyni bardziej ludzkimi.

Rosyjski wynalazca Aleksander Gołod uważa, że dwa tuziny piramid, jakie zbudował, harmonizują swoje otoczenie. Największa jego piramida ma 44 metry wysokości i jest zbudowana wyłącznie z włókna szklanego. Piramida ta nosi nazwę Piramidy Złotego Podziału i stoi tuż za Moskwą, stanowiąc główną atrakcję turystyczną, przy której zbiera się wielu ludzi, by obserwować spektakl i absorbować uzdrawiającą energię, którą ona podobno generuje.Utajnienie informacji o skałach nadlatujących z kosmosu

Najnowsza dyrektywa w sprawie polityki wojskowej nakazuje utajnienie obserwacji nadlatujących bolidów dokonywanych przez tajne rządowe satelity oraz zabrania publikowania danych na ich temat.

Jednym z głównych celów tych satelitów jest wykrywanie próbnych wybuchów bomb jądrowych, natomiast śledzenie asteroid i mniejszych meteorów wchodzących w ziemską atmosferę jest ich zajęciem ubocznym. Obecnie informacje o tych wlatujących i eksplodujących w ziemskiej atmosferze kosmicznych skał utajniono.

– Ta zmiana polityki bardzo nas zaskoczyła – oświadczył jeden z naukowców prowadzących obserwacje tych obiektów. – To bardzo niefortunne, ponieważ istniała tu szeroka synergia… bardzo dobre porozumienie w sprawie współpracy. System polegał na podwójnej weryfikacji, co umożliwiało prowadzenie wielu prac naukowych, czego nie dałoby się zrobić w innym układzie. To godna pożałowania zmiana polityki.Czy niewidoczna strona księżyca była kiedyś zwrócona ku Ziemi?

Księżyc jest stale zwrócony do nas jedną stroną, ponieważ wykonuje tylko jeden obrót w czasie pełnego obiegu naszej planety. Księżyc znajduje się w synchronicznej rotacji, co oznacza, że przez cały czas z Ziemi widoczna jest tylko jedna jego strona. Jego niewidoczną stronę po raz pierwszy sfotografowała w roku 1959 radziecka sonda Łuna 3. Główną cechą wyróżniającą tę stronę księżyca jest niemal całkowity brak mórz księżycowych. Analiza kraterów zderzeniowych sugeruje, że niewidoczna strona Księżyca mogła kiedyś być zwrócona ku Ziemi.

Mark Wieczorek i Matthieu Le Feuvre z Paryskiego Instytutu Fizyki Ziemi zbadali względny wiek i rozkład 46 znanych kraterów wybitych przez uderzające w Księżyc obiekty pochodzące z pasa Asteroid układu słonecznego.Zawłaszczanie natury

Grupa ETC opublikowała 48-stronicowy raport zatytułowany „Who Owns Naturę?” („Kto posiada naturę?”) poświęcony korporacyjnej koncentracji w zakresie komercyjnej żywności, rolnictwa i zdrowia oraz stra­tegicznemu dążeniu korporacji do ko­mercyjnej modyfikacji reszty natural­nych zasobów naszej planety.
Mająca swoją siedzibę w Kanadzie międzynarodowa organizacja ETC Gro­up (Action Group on Erosion, Tech­nology and Concentration – Grupa Działania ds. Erozji, Technologii i Kon­centracji) od 30 lat monitoruje wzrost poczynań korporacji w przemysłowych dziedzinach nauk przyrodniczych. Raport ETC Group mówi, że:
• spośród tysięcy firm nasiennych i pu­blicznych organizacji hodowlanych istnie­jących trzydzieści lat temu obecnie 10 firm kontroluje ponad dwie trzecie globalnego handlu chronionymi patentami nasion;
• spośród dziesiątków firm produ­kujących pestycydy 30 lat temu obecnie 10 kontroluje prawie 90 procent handlu środkami chemicznymi stosowanymi w rolnictwie;
• spośród prawie tysiąca firm biotech­nologicznych rozpoczynających działal­ność 15 lat temu obecnie 10 firm uzysku­je trzy czwarte dochodów tej branży;
• dziesięć największych firm farma­ceutycznych kontroluje 55 procent globalnego rynku leków.
Raport ostrzega, że wykorzystując in­żynierię żywych organizmów w nanoskali (to znaczy biologię syntetyczną), korpo­racje przemysłowe zamierzają przechwy­cić wszystko, co dotyczy przyrody. 
stat4u