Zawłaszczanie natury

Grupa ETC opublikowała 48-stronicowy raport zatytułowany „Who Owns Naturę?” („Kto posiada naturę?”) poświęcony korporacyjnej koncentracji w zakresie komercyjnej żywności, rolnictwa i zdrowia oraz stra­tegicznemu dążeniu korporacji do ko­mercyjnej modyfikacji reszty natural­nych zasobów naszej planety.
Mająca swoją siedzibę w Kanadzie międzynarodowa organizacja ETC Gro­up (Action Group on Erosion, Tech­nology and Concentration – Grupa Działania ds. Erozji, Technologii i Kon­centracji) od 30 lat monitoruje wzrost poczynań korporacji w przemysłowych dziedzinach nauk przyrodniczych. Raport ETC Group mówi, że:
• spośród tysięcy firm nasiennych i pu­blicznych organizacji hodowlanych istnie­jących trzydzieści lat temu obecnie 10 firm kontroluje ponad dwie trzecie globalnego handlu chronionymi patentami nasion;
• spośród dziesiątków firm produ­kujących pestycydy 30 lat temu obecnie 10 kontroluje prawie 90 procent handlu środkami chemicznymi stosowanymi w rolnictwie;
• spośród prawie tysiąca firm biotech­nologicznych rozpoczynających działal­ność 15 lat temu obecnie 10 firm uzysku­je trzy czwarte dochodów tej branży;
• dziesięć największych firm farma­ceutycznych kontroluje 55 procent globalnego rynku leków.
Raport ostrzega, że wykorzystując in­żynierię żywych organizmów w nanoskali (to znaczy biologię syntetyczną), korpo­racje przemysłowe zamierzają przechwy­cić wszystko, co dotyczy przyrody.

(Źródło tekstu: ETC Group, 13 listopada 2008; pełny raport znajduje się na stronie internetowej www.etcgroup.org)


Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0 feed. Możesz leave a response, or trackback z Twojej własne strony.

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

 
stat4u