Wpis oznaczony tagiem ‘GMO’

Zdemaskowanie aspartamu

Producenci dominującego na świecie słodzika mają tajemnicę, która nie należy jednak do słodkich. Okazało się, że stosowany na całym świecie w tysiącach produktów sztuczny słodzik 0 nazwie aspartam jest wytwarzany z pomocą genetycznie modyfikowanych bakterii. Co jest jeszcze bardziej szokujące, to okres, od jakiego ta informacja jest znana. Gazeta The Independent była pierwszą, która w roku 1999 opublikowała artykuł obnażający obrzydliwy proces wytwarzania aspartamu. Co zakrawa na ironię, tego odkrycia dokonano, mniej więcej, w tym samym czasie, kiedy przywódcy bogatego świata spotkali się na szczycie G8 w celu przedyskutowania bezpieczeństwa genetycznie modyfikowanej żywności.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Genetycznie modyfikowane rośliny niszczą nerki i wątrobę

Doniesienie opublikowane w magazynie International Journal of Microbiology po raz kolejny potwierdziło, że genetycznie modyfikowane rośliny będące dziełem firmy Monsanto są przyczyną wielu problemów ze zdrowiem. Sądowy proces wytoczony Monsanto zmusił tego ponadnarodowego rolniczego giganta do ujawnienia danych dowodzących, że zwierzęta karmione opatentowaną, genetycznie modyfikowaną, kukurydzą doznały po zaledwie trzech miesiącach uszkodzeń nerek i wątroby.

Ta informacja jest kolejnym elementem stale rosnącego zbioru dowodów wskazujących, że genetycznie modyfikowane gatunki są niebezpieczne, i świadczy przeciwko firmie Monsanto, która uparcie twierdzi, że jej genetycznie modyfikowane produkty są nieszkodliwe. Genetycznie modyfikowane rośliny są nie tylko destrukcyjne dla środowiska, ale, co więcej, produkowana z nich żywność jest szkodliwa dla zdrowia, czego dowodzą badania prowadzone przez samą firmę Monsanto.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

W Chinach hoduje się gigantyczne jarzyny z „kosmicznych nasion”

W czasie gdy większość rządów reaguje na globalny niedobór żywności zwiększając jej produkcję pod względem ilości, rząd Chin postanowił, że będzie się uprawiało tyle samo owoców i jarzyn, ale w postaci gigantycznych wersji standardowych produktów żywnościowych – dyń o wadze 100 kg, kilogramowych pomidorów i ogórków o długości ponad 60 cm, które stanowią obecnie pożywienie mieszkańców 22 chińskich prowincji. Rządy Europy, Japonii i innych krajów bacznie się temu przyglądają.

Ten dziwny, trudny do uwierzenia, scenariusz staje się jeszcze bardziej niezwykły, kiedy doda się, że tym, co powoduje, iż te owoce rosną do takich rozmiarów, jest to, że ich nasiona były wysłane kosmos. Nasiona wystrzelono w przestrzeń kosmiczną, a kiedy wróciły, okazało się, że ich owoce osiągają gigantyczne rozmiary, i nikt nie wie dlaczego.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Zawłaszczanie natury

Grupa ETC opublikowała 48-stronicowy raport zatytułowany „Who Owns Naturę?” („Kto posiada naturę?”) poświęcony korporacyjnej koncentracji w zakresie komercyjnej żywności, rolnictwa i zdrowia oraz stra­tegicznemu dążeniu korporacji do ko­mercyjnej modyfikacji reszty natural­nych zasobów naszej planety.
Mająca swoją siedzibę w Kanadzie międzynarodowa organizacja ETC Gro­up (Action Group on Erosion, Tech­nology and Concentration – Grupa Działania ds. Erozji, Technologii i Kon­centracji) od 30 lat monitoruje wzrost poczynań korporacji w przemysłowych dziedzinach nauk przyrodniczych. Raport ETC Group mówi, że:
• spośród tysięcy firm nasiennych i pu­blicznych organizacji hodowlanych istnie­jących trzydzieści lat temu obecnie 10 firm kontroluje ponad dwie trzecie globalnego handlu chronionymi patentami nasion;
• spośród dziesiątków firm produ­kujących pestycydy 30 lat temu obecnie 10 kontroluje prawie 90 procent handlu środkami chemicznymi stosowanymi w rolnictwie;
• spośród prawie tysiąca firm biotech­nologicznych rozpoczynających działal­ność 15 lat temu obecnie 10 firm uzysku­je trzy czwarte dochodów tej branży;
• dziesięć największych firm farma­ceutycznych kontroluje 55 procent globalnego rynku leków.
Raport ostrzega, że wykorzystując in­żynierię żywych organizmów w nanoskali (to znaczy biologię syntetyczną), korpo­racje przemysłowe zamierzają przechwy­cić wszystko, co dotyczy przyrody.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »
 
stat4u