Wpis oznaczony tagiem ‘USA’

Mleko sojowe jest niebezpieczne dla niemowląt

mleko sojoweOskarżenie o morderstwo rodziców wegan z Atlanty w stanie Georgia w USA, których sześciotygodniowe dziecko zmarło z głodu, pokazuje zagrożenie, jakim jest dla niemowląt filozofia wegańska. W uzupełnieniu niewystarczającej ilości mleka matki rodzice podawali swojemu synowi mleko sojowe i sok jabłkowy. Dziecko w momencie zgonu z powodu wygłodzenia w kwietniu 2004 roku ważyło zaledwie 1590 gramów.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Wzrost liczby utajnionych wynalazków

Pod koniec września 2009 roku liczba patentów objętych przez rząd Stanów Zjednoczonych tajemnicą państwową wzrosła do 5081, osiągając w ten sposób najwyższą wartość od roku 1996.

Agencje rządu Stanów Zjednoczonych mogą na podstawie ustawy o tajności wynalazków z roku 1951 ograniczyć dostęp do wniosku o przyznanie patentu w każdym przypadku, w którym jego ujawnienie mogłoby „zaszkodzić bezpieczeństwu państwa”.

W roku fiskalnym 2009 wystawiono 103 nowe polecenia utajnienia wniosków patentowych i jednocześnie uchylono 45 wcześniejszych. Spośród nowych poleceń utajnienia 21 nałożono na prywatnych wynalazców, którzy nie są kontrahentami rządu.

(Źródło: Secrecy News, 22 października 2009, http://www.fas.org/blog/secrecy)

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Rozwój niewolnictwa na świecie

W dzisiejszym świecie jest 27 milionów niewolników – więcej niż kiedykolwiek wcześniej w historii ludzkości. Globalizacja, ubóstwo, przemoc i chciwość prowadzą do narastania niewolnictwa nie tylko w Trzecim Świecie, ale również w najbardziej rozwiniętych krajach świata. Za fasadą każdego większego miasta można znaleźć kwitnący handel ludźmi.

Jak podaje Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (Department of Justice; w skrócie DoJ), co roku przez państwowe granice szmugluje się aż 800000 nowych ofiar, a przez granice USA około 17500. Dalsze 30000 niewolników przewozi się przez Stany Zjednoczone w drodze do innych krajów. Prokuratorzy DoJ wnosili oskarżenia o handel niewolnikami w 91 procesach sądowych w prawie wszystkich stanach USA.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Europa blokuje toksyczne produkty z USA

Zniesienie w USA kontroli substancji toksycznych, takich jak ołów w szminkach do ust, rtęć w elektronice i (niszczące układ hormonalny) ftalany w zabawkach, grozi nie tylko tragicznymi skutkami dla naszego zdrowia, ale również dla gospodarczego i politycznego statusu Ameryki na świecie.

Międzynarodowe rynki przesuwają się w kierunku europejskiego modelu ochrony środowiska i konsumenta. Wprowadzona pod przewodnictwem Europy rewolucja w kontrolowaniu chemikaliów, zgodnie z którą konieczne jest dokonanie oceny tysięcy chemikaliów pod kątem ich toksyczności dla człowieka i środowiska naturalnego, stanowi sygnał oznaczający koniec ukrywania przed społeczeństwem kompromitujących danych przez przemysł amerykański.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Utajnienie informacji o skałach nadlatujących z kosmosu

Najnowsza dyrektywa w sprawie polityki wojskowej nakazuje utajnienie obserwacji nadlatujących bolidów dokonywanych przez tajne rządowe satelity oraz zabrania publikowania danych na ich temat.

Jednym z głównych celów tych satelitów jest wykrywanie próbnych wybuchów bomb jądrowych, natomiast śledzenie asteroid i mniejszych meteorów wchodzących w ziemską atmosferę jest ich zajęciem ubocznym. Obecnie informacje o tych wlatujących i eksplodujących w ziemskiej atmosferze kosmicznych skał utajniono.

– Ta zmiana polityki bardzo nas zaskoczyła – oświadczył jeden z naukowców prowadzących obserwacje tych obiektów. – To bardzo niefortunne, ponieważ istniała tu szeroka synergia… bardzo dobre porozumienie w sprawie współpracy. System polegał na podwójnej weryfikacji, co umożliwiało prowadzenie wielu prac naukowych, czego nie dałoby się zrobić w innym układzie. To godna pożałowania zmiana polityki.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Kroki zmierzające do wprowadzenia cenzury Internetu

Jak utrzymują obrońcy wolności sło­wa, rząd Australii jest przygotowa­ny do wprowadzenia cenzury Internetu w chińskim stylu poprzez obowiązkowe instalowanie uniwersalnego państwowe­go filtru, który ma blokować „kontro­wersyjne” strony internetowe w ramach szeroko zakrojonego planu regulowania Internetu.

Z projektowanej ustawy usunięto możliwość wyłączenia tego filtru przez dostarczyciela Internetu na życzenie użytkownika, co oznacza, że filtr będzie uniwersalny i obowiązkowy. Organiza­cje, takie jak Gildia Administratorów Systemów Australii i Pionierzy Elektro­niki Australii, zaatakowały tę propozy­cję, twierdząc, że ograniczy ona dostęp do sieci, spowoduje wzrost cen i spowolni szybkość transmisji. Początkowo celem tego zamierzenia było zwalczanie dzie­cięcej pornografii, jednak to rozwiązanie może być z łatwością rozciągnięte na pra­wie każdą „kontrowersyjną” stronę.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Supermocarstwa odmawiają podpisania układu w sprawie bomb kasetowych

Stany Zjednoczone, Rosja i Chiny przekazują reszcie świata niemiłe przesłanie, odmawiając przyłączenia się do układu zakazującego produkcji i stosowania bomb kasetowych.

W świetle trapionych wojnami, wojskowymi okupacjami i terroryzmem zaangażowanie wielkich wojskowych mocarstw w podpisanie i ratyfikację tego traktatu byłoby, przynajmniej symbolicznym, wyrazem woli oszczędzenia cywilom nieuzasadnionej śmierci i trwałych okaleczeń wojennych.

Konsekwentna działalność wielu odpowiedzialnych ludzi i organizacji zaowocowała podpisaniem przez 93 kraje w grudniu 2008 roku w stolicy Norwegii Oslo traktatu potępiającego broń, która zabiła i okaleczyła dziesiątki tysięcy cywilów na całym świecie.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »
 
stat4u