Wpis oznaczony tagiem ‘Unia Europejska’

„Orwellowski” plan monitorowania zachowań obywateli Unii Europejskiej

Unia Europejska opracowuje „orwellowskie” techniki wychwytywania obrazów „nienormalnych zachowań” pochodzących z Internetu i kamer monitoringu.

Celem tego pięcioletniego programu badawczego o nazwie „Project Indect” jest opracowanie programów komputerowych, które będą monitorowały i przetwarzały informacje uzyskane ze stron internetowych, forów dyskusyjnych, serwerów przechowujących pliki, sieci P2P, a nawet indywidualnych komputerów. Jednym z ich głównych zadań jest „automatyczne wykrywanie zagrożeń i nienormalnych zachowań lub przemocy”.

Komisja Europejska wzywa do „wspólnej kultury” wdrażania prawa, którą należy rozwinąć i wdrożyć w całej Unii, oraz do przeszkolenia w ciągu następnych pięciu lat jednej trzeciej funkcjonariuszy policji w sprawach europejskich.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Kroki zmierzające do wprowadzenia cenzury Internetu

Jak utrzymują obrońcy wolności sło­wa, rząd Australii jest przygotowa­ny do wprowadzenia cenzury Internetu w chińskim stylu poprzez obowiązkowe instalowanie uniwersalnego państwowe­go filtru, który ma blokować „kontro­wersyjne” strony internetowe w ramach szeroko zakrojonego planu regulowania Internetu.

Z projektowanej ustawy usunięto możliwość wyłączenia tego filtru przez dostarczyciela Internetu na życzenie użytkownika, co oznacza, że filtr będzie uniwersalny i obowiązkowy. Organiza­cje, takie jak Gildia Administratorów Systemów Australii i Pionierzy Elektro­niki Australii, zaatakowały tę propozy­cję, twierdząc, że ograniczy ona dostęp do sieci, spowoduje wzrost cen i spowolni szybkość transmisji. Początkowo celem tego zamierzenia było zwalczanie dzie­cięcej pornografii, jednak to rozwiązanie może być z łatwością rozciągnięte na pra­wie każdą „kontrowersyjną” stronę.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »
 
stat4u