Wpis oznaczony tagiem ‘UE’

Orzeczenie sądu europejskiego może zakończyć fluoryzację wody

Fluoryzowana woda musi być traktowana jako lekarstwo i nie może być stosowana do przygotowywania posiłków! Takie orzeczenie wydał Europejski Trybunał Sprawiedliwości w przełomowym procesie dotyczącym klasyfikacji i regulacji prawnych dotyczących „funkcjonalnych napojów” w krajach członkowskich Wspólnoty Europejskiej (patrz HLH Warenvertriebs i Orthica [Połączone sprawy C-211/03, C-299/03, C-316/03 i C-318/03], 9 czerwca 2005 roku).

Ten wyrok pociąga za sobą równie głębokie implikacje dla handlu zagranicznego przetworzonymi produktami żywnościowymi i napojami.

Trybunał orzekł, że nawet jeśli produkt funkcjonalnego pożywienia (lub zawierający go pokarm) jest legalnie sprzedawany jako żywność w jednym z krajów członkowskich, nie może być eksportowany do żadnego innego kraju członkowskiego, jeśli nie posiada medycznego zezwolenia.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Kroki zmierzające do wprowadzenia cenzury Internetu

Jak utrzymują obrońcy wolności sło­wa, rząd Australii jest przygotowa­ny do wprowadzenia cenzury Internetu w chińskim stylu poprzez obowiązkowe instalowanie uniwersalnego państwowe­go filtru, który ma blokować „kontro­wersyjne” strony internetowe w ramach szeroko zakrojonego planu regulowania Internetu.

Z projektowanej ustawy usunięto możliwość wyłączenia tego filtru przez dostarczyciela Internetu na życzenie użytkownika, co oznacza, że filtr będzie uniwersalny i obowiązkowy. Organiza­cje, takie jak Gildia Administratorów Systemów Australii i Pionierzy Elektro­niki Australii, zaatakowały tę propozy­cję, twierdząc, że ograniczy ona dostęp do sieci, spowoduje wzrost cen i spowolni szybkość transmisji. Początkowo celem tego zamierzenia było zwalczanie dzie­cięcej pornografii, jednak to rozwiązanie może być z łatwością rozciągnięte na pra­wie każdą „kontrowersyjną” stronę.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »
 
stat4u