Archive for czerwiec 2010

Zdrowotne właściwości kolcowoju pospolitego

kolcowój pospolityJagody kolcowoju pospolitego (Lycium barbarum) to jedne z najwartościowszych pokarmów na Ziemi. Zawierają liczne karotenoidy, witaminy, sole mineralne i fitonutrienty (naturalne substancje zawarte w roślinach mające korzystny wpływ na zdrowie). Uważa się również, że są one jednym z najbogatszych na naszej planecie źródeł przeciw- utleniaczy.

Przeciwutleniacze pomagają chronić DNA przed uszkodzeniem przez wolne rodniki i promieniowanie. Niedobór przeciwutleniaczy sprawia, że nasz organizm staje się podatny na choroby i przyspieszone starzenie. Wolne rodniki powstają jako produkt uboczny normalnego metabolizmu oraz wskutek wystawienia organizmu na działanie toksyn i promieniowania, co ostatecznej konsekwencji prowadzi do przedwczesnej śmierci komórek, które zapadają na szereg chorób, oraz do przyspieszenia rozwoju zmutowanych komórek, co zwykle prowadzi do raka. Wszystkim tym dolegliwościom możemy przeciwstawić się dzięki przeciwutleniaczom.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Związek konsumpcji margaryny z obniżeniem IQ dzieci

margarynaNajnowsze badania w sprawie wpływu diety na IQ (iloraz inteligencji) przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Auckland w Nowej Zelandii, których wyniki opublikowano w magazynie Intelligence, ujawniły, że dzieci regularnie spożywające margarynę uzyskiwały w teście na inteligencję gorsze wyniki niż ich rówieśnicy. Naukowcy sprawdzili związek pomiędzy dietą i ilorazem inteligencji dzieci urodzonych w połowie lat 1990.

— Ustaliliśmy, że szereg dietetycznych czynników wykazuje istotny związek z wielkością miary inteligencji — oświadczyli naukowcy. — Związek pomiędzy spożywaniem margaryny i wskaźnikiem IQ był najbardziej spójnym i oryginalnym odkryciem.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

„Orwellowski” plan monitorowania zachowań obywateli Unii Europejskiej

Unia Europejska opracowuje „orwellowskie” techniki wychwytywania obrazów „nienormalnych zachowań” pochodzących z Internetu i kamer monitoringu.

Celem tego pięcioletniego programu badawczego o nazwie „Project Indect” jest opracowanie programów komputerowych, które będą monitorowały i przetwarzały informacje uzyskane ze stron internetowych, forów dyskusyjnych, serwerów przechowujących pliki, sieci P2P, a nawet indywidualnych komputerów. Jednym z ich głównych zadań jest „automatyczne wykrywanie zagrożeń i nienormalnych zachowań lub przemocy”.

Komisja Europejska wzywa do „wspólnej kultury” wdrażania prawa, którą należy rozwinąć i wdrożyć w całej Unii, oraz do przeszkolenia w ciągu następnych pięciu lat jednej trzeciej funkcjonariuszy policji w sprawach europejskich.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Rząd Wielkiej Brytanii zamierza „szpiegować” wszystkie rozmowy telefoniczne, e-maile oraz to, kto jakie strony internetowe odwiedza

szpiegowanie wielka brytaniaKażda rozmowa telefoniczna, wiadomość tekstowa, e-mail oraz odwiedziny strony internetowej przez obywateli Wielkiej Brytanii mają być przechowywane przez rok i udostępniane upoważnionym agencjom rządowym na ich żądanie.

Wszystkie firmy telekomunikacyjne oraz dostarczyciele usług internetowych będą prawnie zmuszeni do magazynowania zapisów prywatnych wiadomości przesyłanych przez ich klientów, które mają obejmować, z kim dana osoba się porozumiewała, kiedy i gdzie, oraz jakie strony odwiedzała.

Dostęp do tych informacji będzie miało ponad 650 publicznych ciał, w tym policja, lokalne samorządy, Urząd Regulacji Rynków Finansowych, pogotowie ratunkowe, straż pożarna, a nawet gubernatorzy więzień. Nie będą oni potrzebowali zezwolenia sędziego lub sędziego pokoju, aby uzyskać te informacje, a jedynie autoryzację starszego funkcjonariusza policji lub odpowiadającego mu rangą zastępcy kierownika wydziału miejscowej władzy.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Wzrost liczby utajnionych wynalazków

Pod koniec września 2009 roku liczba patentów objętych przez rząd Stanów Zjednoczonych tajemnicą państwową wzrosła do 5081, osiągając w ten sposób najwyższą wartość od roku 1996.

Agencje rządu Stanów Zjednoczonych mogą na podstawie ustawy o tajności wynalazków z roku 1951 ograniczyć dostęp do wniosku o przyznanie patentu w każdym przypadku, w którym jego ujawnienie mogłoby „zaszkodzić bezpieczeństwu państwa”.

W roku fiskalnym 2009 wystawiono 103 nowe polecenia utajnienia wniosków patentowych i jednocześnie uchylono 45 wcześniejszych. Spośród nowych poleceń utajnienia 21 nałożono na prywatnych wynalazców, którzy nie są kontrahentami rządu.

(Źródło: Secrecy News, 22 października 2009, http://www.fas.org/blog/secrecy)

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Znany naukowiec zmienia zdanie w sprawie globalnego ocieplenia

Kiedy wiodący zwolennik jakiegoś poglądu nagle zaczyna optować na rzecz strony przeciwnej, zawsze zasługuje to na uwagę. Tak się jednak nie stało w przypadku profesora Mojiba La- tifa z niemieckiego Instytutu Leibniza, jednego z czołowych klimatologów.

Profesor Latif jest laureatem wielu międzynarodowych nagród za badania klimatu i głównym autorem Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu ONZ (UN Intergovernmental Panel on Climate Change; w skrócie IPCC). Jego wkład do ostatnich dwóch pięcioletnich raportów IPCC, które głoszą, że niebezpieczne przegrzanie naszej planety powodują wytwarzane przez człowieka gazy cieplarniane, jest bardzo znaczący.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Komputer wyświetla nasze myśli na ekranie

Naukowcy odkryli, jak „odczytywać” umysł, skanując aktywność mózgu, i odtwarzać obrazy tego, co ludzie widzą, a nawet pamiętają.

Przełom ten stwarza szansę na odniesienie znacznych korzyści, takich jak umożliwienie komunikowania się nie mogącym poruszać się i mówić ludziom poprzez wizualizację ich myśli, zapis naszych snów lub identyfikacja przestępców poprzez przywołanie wspomnień świadków. Niestety, może to być również zapowiedź Big Brothera nowej ery, w której władze będą mogły docierać do prywatnych myśli jednostki.

Odkrycia te pojawiły się na fali osiągnięć w dziedzinie badań mózgu. Badacze użyli techniki skanowania także w celu pomiaru zdolności naukowych, wykrywania wczesnych oznak choroby Alzheimera i innych schorzeń o charakterze degeneracyjnym, a nawet do przewidywania decyzji, jaką ktoś zamierza podjąć, zanim jeszcze zda sobie z tego sprawę.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Leczenie boreliozy przy pomocy octu jabłkowego

Borelioza, zwana też chorobą z Lyme od miasta Old Lyme w stanie Connecticut, gdzie ją po raz pierwszy rozpoznano w roku 1975, swoją oficjalną nazwę wywodzi od wywołującej ją bakterii (krętka) Borrelia burgdorferi. Wykazano, że ocet jabłkowy likwiduje jej objawy i zabija wywołujące ją krętki.

Jeleniowate są pierwszymi nosicielami boreliozy i jeśli zakażony kleszcz ugryzie człowieka, bakterie przenoszą się do krwioobiegu człowieka. Na szczęście, większość ukąszeń kleszczy nie prowadzi do boreliozy.

W miejscu ugryzienia kleszcza powstaje mały czerwony obrzęk, który nazywany jest rumieniem przewlekłym. Stanowi on wyraźny objaw zakażenia. Jednak obrzęk powstaje w mniej niż połowie przypadków, co bardzo utrudnia diagnozowanie boreliozy. Nie zawsze też zauważany jest kleszcz, ponieważ może się on sam odczepić. W celu wykrycia przeciwciał na bakterie boreliozy wykonuje się badanie krwi.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »
 
stat4u