Archive for 12/06/2010

Wzrost liczby utajnionych wynalazków

Pod koniec września 2009 roku liczba patentów objętych przez rząd Stanów Zjednoczonych tajemnicą państwową wzrosła do 5081, osiągając w ten sposób najwyższą wartość od roku 1996.

Agencje rządu Stanów Zjednoczonych mogą na podstawie ustawy o tajności wynalazków z roku 1951 ograniczyć dostęp do wniosku o przyznanie patentu w każdym przypadku, w którym jego ujawnienie mogłoby „zaszkodzić bezpieczeństwu państwa”.

W roku fiskalnym 2009 wystawiono 103 nowe polecenia utajnienia wniosków patentowych i jednocześnie uchylono 45 wcześniejszych. Spośród nowych poleceń utajnienia 21 nałożono na prywatnych wynalazców, którzy nie są kontrahentami rządu.

(Źródło: Secrecy News, 22 października 2009, http://www.fas.org/blog/secrecy)

Przeczytaj pozostałą część wpisu »
 
stat4u